Tremblements de terre CN Xuexiantashi

Informations sur Xuexiantashi

PaysChine
RégionXinjiang (13)
CoordonnéesLatitude : 41.86389
Longitude : 88.09769
Fuseau horaireAsia/Urumqi (GMT +6h)
Tremblements de terre6

Noms alternatifs de Xuexiantashi

  • 雪先塔什

Derniers tremblements de terre près de Xuexiantashi

Carte

10 derniers tremblements à proximité de Xuexiantashi

MagnitudeEmplacement
4,6CN Tremblement de terre Xuexiantashi
(à 15,34km de) (26/12/2017 12:35:39 UTC -)
4,6CN Tremblement de terre Xuexiantashi
(à 13,98km de) (03/11/2016 15:54:16 UTC -)
5CN Tremblement de terre Xuexiantashi
(à 20,79km de) (10/08/2015 07:35:25 UTC -)
4,1CN Tremblement de terre Xuexiantashi
(à 9,82km de) (08/07/2004 18:36:32 UTC -)
4,3CN Tremblement de terre Xuexiantashi
(à 13,05km de) (13/02/2003 18:32:47 UTC -)
3,8CN Tremblement de terre Xuexiantashi
(à 11,31km de) (10/05/1996 11:26:04 UTC -)
MagnitudeEmplacement
4,5CN Tremblement de terre Yanchizi
(à 120,54km de) (31/08/2019 06:40:36 UTC -)
5,2CN Tremblement de terre Yü-t’a-mu-pu-la-k’o
(à 81,41km de) (05/04/2018 15:07:59 UTC -)
4,1CN Tremblement de terre Gancaohu
(à 31,32km de) (24/07/2017 21:46:39 UTC -)
4,5CN Tremblement de terre Qinggir
(à 73,72km de) (20/07/2016 01:41:26 UTC -)

Villes proches de Xuexiantashi

VilleDistancePopulation
CN Gancaohuà 30,07km
CN Dacaohuà 35,47km
CN Huangshuiwanà 40,92km
CN Dixiangà 41,93km
CN Yingbositanà 42,66km
CN Kagen Kudukeà 43,21km
CN Qumushà 43,36km
CN Ke’erke Zitiemià 43,58km
CN Tagebage Ridikekuotanà 44,12km
CN Huangshuiwanà 45,00km
CN Yushugouà 46,08km
CN Putià 50,72km
CN Hongliujuanà 51,27km
CN Sangejingà 53,70km
CN Gu’erwenxiao Huo’endabusenà 55,36km
CN Hadulagenà 56,24km
CN Xinjingzià 57,58km
CN Aketaxià 58,10km
CN Qiakema Ketashià 60,74km
CN Sangshuyuanzià 62,31km


Vidéo des explosions nucléaires entre 1950 et 2016

Sismologue sur les reseaux sociaux
Les plus importants des 30 derniers jours
6,7FJTremblement de terre Ndoi
6,5FJTremblement de terre Ono Levu
6,1JPTremblement de terre Okuimasu
6VUTremblement de terre Tolav
6SBTremblement de terre Apakhö
5,9WFTremblement de terre Mua
5,9VUTremblement de terre Yarouareung
5,9IDTremblement de terre Kukupang
5,8USTremblement de terre Situk debris field (historical)
5,7TOTremblement de terre Hokula
5,7USTremblement de terre Tlushashakian (historical)
5,65TOTremblement de terre Haatua
5,6PHTremblement de terre Taganilac
5,6IDTremblement de terre Melonguanne
5,6VUTremblement de terre Yögevigemëne
Prix des carburantsPrix de l'essence

Derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour